Composesoratul de padure FILEANCA, cu sediu in localitatea Filea, com. Deda, str. Principala, Nr. 18, judetul Mures, telefon 0766/695741, email. cembraforest@yahoo.com, reprezentata legal de dl. Ionel Bandila, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului de padure FILEANCA, administrat de O.S. Rastolita UP VII FILEANCA, propus a fi amplasat in UAT Deda, jud. Mures, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mures din Mun. Targu Mures, str. Podeni, nr. 10, jud. Mures, de luni pana joi intre orele 800 – 1630 ,vineri intre orele 800 – 1400 .Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Mures, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp