CO SOLAR POWER S.R.L., titular al proiectului: RACORDARE CEF BANEASA IN STATIA DE TRANSFORMARE 110/20 KV BANEASA, propus a fi amplasat in comuna Baneasa, intravilan si extravilan, De 756 (nr.cad. 102954), De 688, De 688/2, Str. Aerodromului (nr. cad. 102404), Str. Trandafirilor (nr. cad. 105274 – DN3), Str. Cismelelor (nr.cad. 103658), Str. Nucilor ( nr. cad.102593), Nr. cad.103836, De 562, DJ 391A (nr. cad. 103045), DCL 475 (nr. cad. 103200) si De 434 (nr.cad. 104467), judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU SUNT NECESARE EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU ESTE NECESARA PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp