ANUNT PUBLIC 1. Subsemnata, CHIRICUTA GABRIELA având domiciliul mun. Bucuresti, Sector 1 titular al Planului Urbanistic Zonal «INTRODUCERE IN INTRAVILAN, DEFINIRE ZONA MIXTA – SERVICII SI ACTIVITATI PRODUCTIVE/DEPOZITARE SI CONSTRUIRIE ANSAMBLU CLADIRI SERVICII/PRODUCTIE» situat în com. Dragalina, Drum Comunal DC 20, T 108, P 1, jud. Călărași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul menționat si declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, din municipiul Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, de luni pana joi intre orele 9:00 – 11:00. Observații/ comentarii si sugestii se primesc in scris la APM Călărași, in termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp