ANUNT 1 – CERAMICA DEVELOPMENT S.R.L., proprietar al terenurilor amplasate in județul Ilfov, comuna Corbeanca, Sat Ostratu, str. DE 41/1, Str. Tufelor, cu Nr. Cadastrale: 111567, 117469, 117513, 103052, terenuri in suprafața totală de 141327 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ “Parcelare și construire ansamblu de locuințe individuale izolate și cuplate și/sau locuințe cu densitate mica, funcțiuni și dotari complementare, imprejmuire, asigurare utilități, diverse rețele, operațiuni cadastrale și notariale, organizare de șantier”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 03.05.2023. Observații/ comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunț .

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp