COMPOSESORATUL DE PADURI TEREN IN DEVALMASIE PLAIURILE MUSETESTILOR anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Gorj in vederea obtinerii avizului de mediu

COMPOSESORATUL DE PADURI TEREN IN DEVALMASIE PLAIURILE MUSETESTILOR titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand COMPOSESORATULUI DE PADURI TEREN IN DEVALMASIE PLAIURILE MUSETESTILOR, judetul Gorj – U.P II Obstea Plaiurile Musetestilor”, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Gorj in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind […]

Anunt depunere solicitare pentru obtinere aviz de mediu SC PRIDOVA TECH SRL

S.C. PRIDOVA TECH S.R.L., titular al PUZ -“CONTINUARE PROCEDURA PUZ – CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII CONEXE, BIROURI, ANEXE TEHNICE SI ADMINISTRATIVE, RACORDURI, BRANSAMENTE, AMENAJARI, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER”, in Judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 32, Parcela 136/72, Lot 3, NC. 58231, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu […]

Anunt depunere solicitare de obtinere aviz de mediu pentruComposesoratul de Padure si Pasune Troas

Composesoratul de Padure si Pasune Troas cu sediul in localitatea Savarsin, Troas, nr. 49, jud Arad, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului de Padure si Pasune Troas, organizat in U.P. II Troas, in suprafata de 150,8 ha” anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul […]

Anunt depunere solicitare de obtinere a avizului de mediu de catre SC HESSMAIER SRL

SC HESSMAIER SRL, avand sediul in Str. Calea Vitan, Nr. 55-59, Birou DE25/1, Sector 3, Bucuresti, titular al planului PUZ pentru Introducere in intravilan in vederea construirii unui parc fotovoltaic, amenajare incinta, imprejmuire si organizare executie, in Localitatea Popesti-Leordeni, Strada DE652; T46, A656/1/1, respectiv T49-P663/1/2 si P663/1/3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere […]

Secrieru Alina anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

Secrieru Alina, cu domiciliul in Sector 4, strada Dambului, nr. 74, corp C1, ap.42, in calitate de titular (alaturi de Popovici Dan Gabriel si Popovici Sorina) al planului “PUZ CONSTRUIRE Secrieru Alina, cu domiciliul in Sector 4, strada Dambului, nr. 74, corp C1, ap.42, in calitate de titular (alaturi de Popovici Dan Gabriel si Popovici […]

S.C. CONSTAR GRUP S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

S.C. CONSTAR GRUP S.R.L., avand sediul in Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, strada Burdujeni, nr. 6, bl. N11, sc. C, et. 2, ap. 36, titular al programului P.U.Z. – Ansamblu rezidential si functiuni complementare amplasati Comuna Mogosoaia, Strada Halaicului F.N., NR. CAD. 67735, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru […]

Primaria comunei Buces anunta publicul interesat depunerea la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu

ANUNT PUBLIC. Primaria comunei Buces, cu sediul in Comuna Buces, sat Buces, nr. 79, cod postal 337135, judetul Hunedoara, titular al proiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Buces, judetul Hunedoara U.A.T. Ciuruleasa si Zlatna, judetul Alba, U.P. VI comuna Buc”, amplasat pe raza U.A.T. Ciuruleasa si U.A.T. Zlatna, jud. Alba, anunta […]

SC PIERIKI CONSTRUCT anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

BOATA GHEORGHE si SC PIERIKI CONSTRUCT, titular al PUZ – ” ansamblu locuinte (S+P+1E+M), functiuni complementare ,amenajare circulatii utilitati, spatii verzi, ridicare topografica “, in Judet Ilfov, Com. Berceni, tarlaua 38, parcela 107/1/19, 20 ;107/1/18; NC 61439; 61488, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. […]

ENACHE MIHAELA VERONICA, titular al proiectului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

ENACHE MIHAELA VERONICA, titular al proiectului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul CONSTRUIRE ATELIER REPARATII AUTO (P,P+1), IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE, POMPA APA, SEPARATOR DE HIDROCARBURI, PLATFORME DEPOZITARE DESEURI , propus a fi amplasat in Oras Baicoi, Str. […]

× Info WhatsApp