GHEORGHE IANCU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL

GHEORGHE IANCU, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti, Sector 4, Sos. Giurgiului, nr. 186, in calitate de proprietar alaturi de GHEORGHE GEORGETA-IULIANA al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna 1 Decembrie, Strada Rasaritului, T43, P137/1/39, Nr. Cad. 62971, titular al PUD – LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului […]

COMUNA BODOC anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

COMUNA BODOC avand sediul in localitatea BODOC, titular al planului/programului ELABORARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI BODOC SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ANPM COVASNA, […]

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Prahova in vederea obtinerii avizului de mediu

SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL titular al Planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL , organizat in U.P. VI Prahova, judetul Prahova, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Breaza si Talea – judetul Prahova, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Prahova in […]

VELISCU MIHAI anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu

VELISCU MIHAI, avand domiciliul in Str. Petre Ionel, nr. 122, localitatea Branesti, judetul Ilfov, titular al planului/programului PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII, localitatea Gradistea, judetul Ilfov, Str. Lalele, Tarla 2, Parcela 14/1, NC 52951, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat. […]

STEFAN MATEI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate

STEFAN MATEI, cu domiciliul in Comuna Berceni, Str. Avram Iancu, nr.4, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de: IVANCEA IOANA, al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 17, parcela 43/2/15, 43/2, 43/2/14, cu nr.cad. 73746; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere […]

SANGIORZAN ANTON anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

SANGIORZAN ANTON, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului, nr. 100E, in calitate de proprietar, alaturi de SANGIORZAN DANIELA, al terenului situat in judetul Ilfov, Orasul Buftea, Tarla 4, Parcela 31, Nr. Cad. 62053, titulari ai PUZ – PARCELARE IN SCOPUL CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii […]

S.C. ALKA TRADING CO S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

S.C. ALKA TRADING CO S.R.L., avand sediul in Soseaua Straulesti, nr. 76- 86, sector 1, Bucuresti, titular al planului/ programului Construire Fundatii Silozuri, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ACPM* cu […]

Roxana Doicaru anunta elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu

Roxana Doicaru, localitatea Giroc, str. Bujorilor, nr. 5, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului/  programului Planului Urbanistic Zonal, “EMODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 11 DIN 24.01.2007 PE PARCELA INSCRISA IN CF NR 411032 CU NR CAD CC116/1/8/26, PRIN MODIFICAREA FUNCTIUNII”, situat in Mosnita Veche, identificat prin C.F. nr. 411032 Mosnita si declansarea etapei […]

Benzar Ioan anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului Planului Urbanistic Zonal, “ELABORARE P.U.Z.- ZONA MIXTA DE LOCUIRE SI SERVICII” si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu

Benzar Ioan, mun. Timisoara, str. Daliei, nr. 21, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului Planului Urbanistic Zonal, “ELABORARE P.U.Z.- ZONA MIXTA DE LOCUIRE SI SERVICII”, situat in Timisoara, str. Daliei, nr. 21, identificat prin C.F. nr. 430882 Timisoara si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a […]

× Info WhatsApp