Anunt solicitare aviz de mediu proiect Composesorat Urbarialiștilor

Composesoratul  Urbarialiștilor  cu  sediul în orașul Câmpeni,  str. Valea Bistrii nr.40 jud. Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Urbarialistilor Campeni si al persoanelor fizice Vesa Ioan Toma si Cosma Ioan , UPXIV COMPOSESORATUL CÂMPENI” cu amplasamentul în UAT Câmpeni,UAT Sohodol, jud. Alba, anunţă publicul interesat că […]

UAT Alexandru Vlahuta anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu

ANUNŢ PUBLIC. UAT Alexandru Vlahuta, având sediul în str. Principala, nr. 1, localitatea Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui, titular al planului/programului ”Plan Urbanistic General, comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui” localitatea Alexandru Vlahuta, str. Principala, nr. 1, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. […]

CENTURA REALTIES S.C. Sp LUXEMBURG anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

Subscrisa CENTURA REALTIES S.C. Sp LUXEMBURG – SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 3, Str. Calea Calarasilor, nr. 93, camera B1; beneficiar al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII INCINTA, situat in judetul Ilfov, comuna Snagov, sat Tancabesti, T 258, parcela P 1015, cu nr.cad. 113189; anunta publicul […]

REALTIME PARETO SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

S.C. REALTIME PARETO avand sediul in Str Mihail Sadoveanu, nr.2B, bl-,sc 2, et-, ap-, Jud Gorj localitatea TARGU JIU titular al planului/programului PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIREA HALE DEPOZITARE MICA INDUSTRIE, BIROURI SI LOCUINTE DE SERVICIU din com. AFUMATI localitatea Afumati Tarla54 Parcela 201/14, nr cadastral 52681, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de […]

CENTURA REALTIES S.C. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

Subscrisa CENTURA REALTIES S.C. Sp LUXEMBURG – SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 3, Str. Calea Calarasilor, nr. 93, camera B1; beneficiar al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII INCINTA, situat in judetul Ilfov, comuna Snagov, sat Tancabesti, T 258, parcela P 1015, cu nr.cad. 113189; anunta publicul […]

S.C. TOP CLASS INVESTMENT S.R.L anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil

S.C. TOP CLASS INVESTMENT S.R.L, TOP CLASS BUSINESS S.R.L., ENE MARIN ȘI ENE MARIUS BOGDAN, proprietari ai terenurilor din com. Vidra, sola/tarla 22, parcela 322/17/1, N.C. 50527, sola/tarla 22, parcela 322/17, N.C. 50402, sola/tarla 22, parcela 322/17, N.C. 61738, jud. Ilfov, terenuri in suprafața totală de 23.571 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de […]

Parohia Berceni Sfantul Nicolae anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil

Parohia Berceni Sfantul Nicolae, proprietar al terenului amplasat in județul llfov, comuna Berceni, sat Berceni avand Nr. cad. 66723, terenul are o suprafața de 50.000 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ “intocmire PUZ – inființare cimitir și circulații conexe (Corp clădire: sala ceremonii, zona priveghi, spațiu […]

CERAMICA DEVELOPMENT S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil

CERAMICA DEVELOPMENT S.R.L., proprietar al terenurilor amplasate in județul Ilfov, comuna Corbeanca, Sat Ostratu, str. DE41/1, Str. Tufelor, cu Nr. Cadastrale: 111567, 117469, 117513, 103052, terenuri in suprafața totală de 141.327 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ “Parcelare și construire ansamblu de locuințe individuale izolate și […]

SC CRIDAR CONS SRL anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare

S.C. CRIDAR CONS S.R.L. anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă) pentru „LUCRĂRI […]

× Info WhatsApp