Anunt solicitare acord mediu SC Delta Pro Expert SRL

S.C. Delta Pro Expert S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hala P+1Ep, cu functiunea de productie, birouri si spatii tehnice, propus a fi amplasat in Sos. Oltenitei nr. 181, nr. cad. 127958. Oras Popesti Leordeni, Jud. Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la […]

Anunt evaluare impact asupra mediul pentru proiectul DEE Romania SA

S.C. NASI S.R.L. pentru D.E.E.Romania SA Sucursala Galati anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Racordarea la reteaua electrica de distributie a locului de consum permanent C7- Hala de Productie, Depozitare si Birouri\” […]

Anunt solicitare acord de mediu SC ROTAR COMALIMENT IMPEX SRL

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu titular SC ROTAR COMALIMENT IMPEX S.R.L. SC ROTAR COMALIMENT IMPEX S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul \”CONSTRUIRE ANSAMBLU DE SPATII COMERCIALE (4 CORPURI) P-P+1E, TOTEM, IMPREJMUIRE, AMENAJARE INCINTA ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER\” , propus a […]

Anunt privind decizie etapa de incadrare proiect SC RESTA REAL ESTATE INVESTMENTS SRL

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC/PF RESTA REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L, titular al proiectului \”CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, CU REGIM DE INALTIME 2S+P+11E, AMENAJARE EXTERIOARA SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI\”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de […]

Anunt parcurgere etapa de incadrare Udriste Alin Gabriel

Udriste Alin Gabriel, titular al PUZ – \”Construire doua locuinte P+1 Etaj, imprejmuire teren, bransamente si utilitati\”, in Judet Ilfov, Com. Cornetu, tarlaua 8, parcela 25/7/1, lot 6, NC 51665, anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 14.12.2022, urmand ca prima versiune a planului […]

Anunt parcurgere etapa de incadrare Nitu Nicolae

NITU NICULAE, cu domiciliul in Orasul Popesti-Leordeni, Str. Rosiori, nr. 4A, judet Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de: TRACHE GABRIELA, NITU MARIANA, NITU GABRIEL, TRACHE GRIGORE, NITU MIHAELA, al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, Tarla 22, Parcela 314,320/34,314/16,320, Nr. Cad. 881,3095,888 (alipite in nr. cad. 62934), titulari ai PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU […]

Anunt solicitare emitere acord de mediu OMV PETROM SA

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM S.A anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:”Lucrări de abandonare aferente sondei 809.Varias Vest”, propus a fi amplasat in comuna Varias, extravilanul localitatii Varias, CF.nr.405300-Varias, nr.Top.cad.5047, jud.Timis. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la […]

Anunt public realizare versiune plan si declansare etapa de incadrare Rotaru Ion

ANUNT PUBLIC. Rotaru Ion anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la Plan Urbanistic Zonal- “Lotizare Locuinte”, realizat pentru ampalsamentul din oras Fundulea, Tarla 25, Parcela 3/1 (Lot 1 – 11, 14, 17), jud. CALARASI. Consultarea primei versiuni a planului se face la sediul beneficiarului Bd. Nicolae Balcescu, […]

× Info WhatsApp