BUGA VIOREL, titular al planului Modificare PUZ-uri aprobate prin HCL nr. 315 din 26.09.2018 si HCL nr. 75 din 27.07,2011 pe parcelele inscrise in CF nr, 415886, 415887, 415888, 415889, 415892,415893, 415894, 422284, 422287 ,422288, 422289, 422290, 422291, 22292, 422293, 422294, 422303, 422304, 422307, 422308, 422309, 422310, 422311, 422312, 422313, 422626, 422630, 422O32, 422642, 421329, 420775, 420776, 420777, propus a fi amplasat , com. Mosnita Noua , sat Mosnita Veche, Judetul Timis, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076 / 2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr 18- 18A, Timisoara.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp