BOGHIAN CIPRIAN-EUGEN, TOTH DELIA-LOREDANA, TOTH PETRICA-ALEXANDRU, titulari ai planului “PUZ – ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, propus a fi amplasat in localitatea Ghiroda, str. Aleea Biruintei, jud. Timis, CF 407316, 407707, 407708, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform HG nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

Author: Anunţ de Mediu