Anunț public privind decizia etapei de încadrare
STATUL MAJOR AL FORȚELOR NAVALE prin Unitatea Militară 02132 CONSTANȚA
BOGDAN CRISTIAN ROȘU in calitate de reprezentant al Unității Militare 02132, CONSTANȚA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: “FACILITAȚI PENTRU ACOSTARE LA CHEU A UNEI NAVE NATO DE MĂRIME MEDIE ÎN CAZARMA 2918 CONSTANȚA”, propus a fi amplasat în municipiul Constanța, Port Constanța, Dana 0, Incinta 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii nr. 23, județul Constanța, în zilele de luni până vineri, între orele 9,00 – 13,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp