BALOTESTI LAND DEVELOPMENT S.R.L., proprietari ale terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Balotesti, T139 P669/5 cu NC 57892, T139, P669/6 cu NC 54390, cu suprafata totala masurata de 51.905 mp., suprafata formata din N.C. 57892 cu suprafata de 21.000 mp., N.C. 54390 cu suprafata de 30.905 mp., avand ca proprietar pe BALOTESTI LAND DEVELOPMENT S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ “Comasare si lotizare in vederea construirii ansamblu de locuinte individuale P+1+M, functiuni complementare, amenajare circulatii auto si pietonale, parcari, spatii verzi, imprejmuire teren, racord utilitati”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean llfov la data de 29.03.2024. Observatiil comentarii se primesc in sens la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean llfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp