Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Axane Robert Valentin anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire cladire multifunctionala, birouri, showroom, spatii de cazare si depozitare, comert, circulatii interioare, accese, imprejmuire, organizare de santier, racorduri/bransamente utilitati, propus a fi amplasat în comuna Afumati, (tarla 14 si 15, parcela 56, 56/10, 61/1/2, 61/1/3, 61/1/4, 61/2, 61/3) nr. cadastral 51379, 57076, 53045,55151, 51352,55676, jud. Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul comuna Afumati, (tarla 14 si 15, parcela 56, 56/10, 61/1/2, 61/1/3, 61/1/4, 61/2, 61/3) nr. cadastral 51379, 57076, 53045,55151, 51352,55676, jud. Ilfov. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp