Asociatia Obstea Ciocadia cu sediul social in Bengesti- Ciocadia, nr. 171, jud. Gorj, titular al proiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand asociatiei OBSTEA CIOCADIA, din judetul Alba” propus a fi implementat pe raza UAT Sugag din jud. Alba si UAT Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni – joi intre orele 09- 14:30 si vineri intre orele 09:00- 13:00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp