Composesoratul  Urbarialiștilor  cu  sediul în orașul Câmpeni,  str. Valea Bistrii nr.40 jud. Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Urbarialistilor Campeni si al persoanelor fizice Vesa Ioan Toma si Cosma Ioan , UPXIV COMPOSESORATUL CÂMPENI” cu amplasamentul în UAT Câmpeni,UAT Sohodol, jud. Alba, anunţă publicul interesat că s-a elaborat şi s-a depus la APM Alba prima versiune a planului menţionat în vederea solicitării avizului de mediu. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelor nr. 7 B şi la sediul titularului din orașul Câmpeni,  str. Valea Bistrii nr.40 jud. Alba, in zilele de luni – joi, intre  orele  08 – 16,  vineri  8-14. Observaţiile  publicului cu privire la prima versiune a planului propus şi eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, în termen de 15 zile calendaristice  de la data apariţiei prezentului anunţ.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp