Aceasta informare este efectuata de XTRATECRO SRL cu sediul in comuna Iecea Mare, nr. 348 jud. Timis si SPATARU CARMEN Timisoara, srtr. Paul C-tinescu 13/b, tel. 0723160193 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de ELABORARE PUZ ZONA MIXED USE SERVICII, MICA PRODUCTIE, DEPOZITARE/SPATII PENTRU SPORT SI AGREMENT SI SPATII PENTRU CAZARE, amplasat in Timisoara, Str. Polona nr. 23 A (adresa provizorie), jud. Timis, C.F. nr. 454007, C.F. nr. 454008, C.F. nr. 448670. Aceasta investitie este NOUA. Ca rezultat al acestei investitii vor rezulta urmatoarele: – PUZ ZONA MIXED USE SERVICII, MICA PRODUCTIE, DEPOZITARE/ SPATII PENTRU SPORT SI AGREMENT SI SPATII PENTRU CAZARE. De asemenea apele uzate menajere si apele pluviale rezultate in urma investitiei, se vor evacua in retea de canalizare publica menajera a mun. Timisoara. Nu este cazul de ape tehnologice. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dl. Dragan Dragomir, tel. 0723160193, dupa data de 02.05.2024

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp