S.C NEXUS MARKETING SRL, cu sediul in str. OITUZ nr 90, sector 2, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. J40/14497/2015, avand CUI nr 29252782 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea “Intretinerea si repararea autovehiculelor” , desfasurata in str. Galita, nr 7 , sector 2, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, ALEEA LACUL MORII nr.1 , intre orele 9.00-12.00 , de luni pina vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu