ANUNŢ de solicitare Autorizaţie de mediu. SC ZOOM CADISS SRL cu sediul în Cu sediul în: Târgu Mureș, Bdul. Pandurilor nr. 17/3, judeţul Mureş, Înregistrată la O.R.C Mureş sub numărul J26/169/2016 ,Cod de înregistrare fiscală 35604115, atribut fiscal RO, anunţă depunerea documentaţiei la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş întocmită conform Ordinului nr. 1798/2007 al MMDD, în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea urmatoare: Caen 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri. Activitatea constă în transportul marfii periculoase incarcate de la fabrici si livrate catre beneficiari direct. Orice informaţii, sugestii şi contestaţii privind impactul asupra mediului se pot obţine la sediul APM Mureş loc. Târgu Mureş, str. Podeni nr. 10, tel. O265-314984, 314987, fax 0265-314985, în termen de 10 zile de la publicare.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp