Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Comuna Galda de Jos, cu sediul in localitatea Galda de Jos, str. Principala , nr 90, Judetul Alba, titular al proiectului de plan “Amenajamentul Silvic al Fondului Forestier proprietate privata U.P. I Galda de Jos”, cu amplasamentul in UAT Comuna Galda de Jos, Judetul Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului/acordului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM ALBA, Str. Lalelelor, Nr. 7B, Alba Iulia, Jud. Alba si la sediul titularului, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatiile publicului si eventuale sugestii se primesc in scris la sediul APM ALBA, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp