ANUNT PUBLIC privind decizia etaptei de incadrare. ,,UAT Manzalesti, titular al proiectului ,,Construire puntii pietonale / auto in satele Manzalesti si Beslii, comuna Manzalesti, judetul Buzau”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire puntii pietonale / auto in satele Manzalesti si Beslii, comuna Manzalesti, judetul Buzau”, propus a fi amplasate in comuna Manzalesti, sat Manzalesti si sat Beslii, judelul Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3 in zilele de luni – vineri. intre orele 8:30 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://www.apmbz.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp