Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str. Coralilor, sect.1, nr. 22, titulară a proiectului “Lucrări de abandonare la sonda- 2717 Videle-Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul “Lucrări de abandonare la sonda- 2717 Videle. Est” propus a fi amplasat in com. Clejani, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp