Anunț public privind decizia etapei de încadrare. Ilie Dan Marius, titular al proiectului CONSTRUIRE DOUA HALE DEPOZITARE SI PRODUCTIE CU REGIM DE INALTIME PARTER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, propus a fi amplasat in PPOPESTI – LEORDENI, JUD.ILFOV, T20/3, P1, LOT 4,5; NR. CADASTRAL 2658/4,2658/5, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, prin care proiectul nu se supune evaluarii de impact asupra mediului/ evaluarii adecvate / evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de Luni – Joi, intre orele 900 – 1200, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anmp.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp