Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. COMUNA BUZOEȘTI reprezentată prin primar Tănase Ion, cu sediul în comuna Buzoești, satul Vulpești, județul Argeș, titular al proiectului ”Înființare de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate în comuna Buzoești, satele: Podeni, Tomșanca, Buzoești și Curteanca, județul Argeș” propus a se implementa în comuna Buzoești, satele: Podeni, Tomșanca, Buzoești și Curteanca, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Înființare de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate în comuna Buzoești, satele: Podeni, Tomșanca, Buzoești și Curteanca, județul Argeș” propus a se implementa în comuna Buzoești, satele: Podeni, Tomșanca, Buzoești și Curteanca, județul Argeș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la APM Argeș, cu sediul în Pitești, str. Egalității, nr.50, județul Argeș, în zilele de luni-vineri, între orele 10-13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmag.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul APM Arges, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Argeș.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp