SC INTERNATIONAL ALEXANDER SRL cu sediul în Arad, str. Memorandului, nr. 10, telefon nr. 0357421821 doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din localitatea Arad, Zona Industriala Sud, nr. 6, jud. Arad, telefon nr. 0357421821, unde se desfăşoară activităţile/activitatea de Intretinere si reparare autovehicule CAEN 4520 si alte activitati de curatenie CAEN 8129, în scopul prestarii de servicii, având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele: reparatii mecanice la autovehicule, vulcanizare, spalarea autovehiculelor, spalarea automata a navetelor si a lazilor;
Măsurile de protecţie a factorilor de mediu:
Apă: separator de produse petroliere, filtru şi decantor de nisip, staţie de dedurizare;
Sol: platforme betonate, tăvi şi recipienţi metalici pentru colectare uleiului uzat;
Gestiunea deşeurilor: pubele, containere, recipiente special destinate amplasate în spatiu securizat prevazut cu pardosea betonată, valorificare prin terti autorizati.
Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp