Centrul Medical LaserOncoMed SRL cu sediul în Arad, str. Andrei Saguna nr. 12, tel. 0357422422, doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din Arad, str. Andrei Saguna nr 12, tel. 0357422422, unde se desfăşoară activitatea de „Activitati de asistenta spitaliceasca”, cod CAEN 8610, în scopul prestări servicii medicale, având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele:
Măsurile de protecţie a factorilor de mediu:
Apă: canalizare
Aer: ventilatoare, climatizare
Sol: platforme betonate
Gestiunea deşeurilor: pubele
Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp