ANUNT PUBLIC COMPOSESORATULUI URBARIAL, titular al planului ,,AMENAJAMNETUL FONDULUI FORESTIER APARTINAND COMPOSESORATULUI URBARIAL PAIUSENI SI PERSOANELOR FIZICE OPREA ANA SI PAIUSAN GHEORGHE, UP X VOINU,JUD. ARAD”, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp