Bisericile Greco-Catolice, titular al planului: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Bisericilor Greco- Catolice din raza Ocolului silvic Fancel, din jud. Mures organizat in U.P. IX Bisericile Greco-catolice, administrata de catre Ocolul Silvic Fancel, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de 11.04.2023, s-a decis ca planul nu are efect semnificativ asupra mediului, prin urmare nu este necesara efectuarea Raportului de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu.

Author: Anunţ de Mediu

Leave a comment

× Info WhatsApp