REGIA PUBLICA LOCALA OCOLUL SILVIC STEJARUL R.A. titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand Comunei Margina, judetul Timis, organizat in U.P. XI Comuna Margina”, propus a fi amplasat pe teritoriul U.A.T. Margina, jud. Timis, anunta publicul interesat ca, in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 5(2) lit.b, planul se incadreaza in categoria planurilor si programelor care datorita posibilelor efecte afecteaza ariile de protectie speciala avifaunistica sau ariile speciale de conservare reglementate, necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluare adecvata. Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Timis, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp