ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU TEBALTOC VIRGIL MARIAN domiciliat in Bucuresti, Sector 4, Str. Peroni nr.23, Etaj 1 , Ap.8, anunta UAT IZVOARELE , JUD PRAHOVA asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru proiectul ” Construire locuinte individuale si spatii comune” in comuna Izvoarele, sat Homoraciu, Jud Prahova, nr. cadastral 20519 , nr carte funciara 20519 . SEMNAT TEBALTOC VIRGIL MARIAN

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp