Anunt public. Ocolul Silvic Valea Arieşului, cu sediul în Câmpeni, str. Horea nr. 4, jud. Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului administrat de Ocolul Silvic Valea Arieşului – UP I Arieşul Mare, UP II Bistra, UP III Ariesul Mic, UP IV Baia de Arieş, UP V Geamăna” cu amplasamentul în UAT Bistra, Câmpeni, Albac, Baia de Arieş, Sălciua, Lupşa, Poşaga, Ocoliş, Sohodol, Horea, Scărişoara, Vadu Moţilor, Avram Iancu, Vidra (jud. Alba), Criştioru de Jos (jud. Bihor), anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni –joi, intre orele 08 – 16, vineri 8-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp