IMBRESCU Călin si IMBRESCU Iustina anuntă elaborarea primei versiuni pentru “PLAN URBANISTIC ZONAL EXTINDERE ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE SI SERVICII” pentru terenul situat in judetul Timiș, comuna Sanandrei, identificat prin CF nr. 104600 și declanșează etapa de incadrare a planului pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Haşdeu, nr. 21, Timișoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor și sugestiilor se poate realiza la APM Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp