ANUNT PUBLIC. COCONU CRISAN, cu domiciliul in orasul Chitila, str I.C. Bratianu nr 2, jud Ilfov, titular al notificarii privind PUZ introducere terenuri cu suprafata totala de 3.000mp din extravilan arabil in intravilan zona Z4- zona cu destinatie mixta – in vederea construirii de locuinte permanente, sezoniere, spatii cazare si alimentatie, constructii aferente echiparii tehnico-edilitare si amenajari aferente, amplasat in Jud CONSTANTA. Comuna. CORBU, sector extravilan, tarla 117, parcelele A 610/14/4/9/1, nr A 610/14/4/9 Lot 2/2, nr A 610/14/4/9 Lot 2/1, nr. A 610/14/4/9/3, nr. A 610/14/4/9/4 lot 1, nr. A 610/14/4/9/4 lot 2, anunta publicul interest ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare in sedinta CSC din data de 12.04.2023, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23 tel/fax 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp