ANGELESCU VICTOR-DAN, cu domiciliul in municipiul Bucuresti, sector 2, Str. Hiramului, Nr. 18, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, T41 P120, Nr. Cad. 67081, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+2E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp