ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET AS, titular al proiectului Alimentare cu apa si evacuare ape uzate menajere si pluviale la parcare scurta durata (stp) stanga Autostrada de Centura Bucuresti km78+000, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul Alimentare cu apa si evacuare ape uzate menajere si pluviale la parcare scurta durata (stp) stanga Autostrada de Centura Bucuresti km 78+000, propus a fi amplasat pe Autostrada de Centura Bucuresti KM 78+000- Stanga, loc. Darasti, jud. Ilfov. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp