AGRO FIP COM SRL, titular al proiectului DESFIINTARE ADAPOSTURI PENTRU CRESTEREA SUINELOR anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM ILFOV in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul DESFIINTARE ADAPOSTURI PENTRU CRESTEREA SUINELOR propus a fi amplasat in Pantelimon, T24P156/1. *) Se va mentiona daca se deruleaza si procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauza. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Bucuresti ,din Aleea Lacul Morii in zilele lucratoare intre orele 8/12. Precum si la urmatoarea adresa de internet: wwwapmif.anmpm.ro. (pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului). Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp