AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor H.G 1076/2004, a Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Comunitatii Boian, Bisericii Ortodoxe Darlos si persoanelor fizice Chetan Ioan, Chetan Moisin, Draser Uwe-Werner, judetul Sibiu, in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu, conform prevederilor H.G 1076/2004. Motivatia deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate formula opinii/comentarii privind decizia etapei de incadrare pe e-mailul Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu: office@apmsb.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp