Anunt public privind depunerea solicitatii de emitere a acordului de mediu. ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC, SECTOR 2 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul AMENAJARE PARC MOROENI propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 2, Strada Moroeni, nr. 56A. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul Administratiei Domeniului Public Sector 2, Sos. Electronicii Nr. 44, Sector 2, Bucuresti, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00- 12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp