A.P.M. VRANCEA si OBSTEA NEREJU din com. Nereju, sat Nereju, jud. Vrancea, anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea de incadrare a “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Obstii Nereju – U.P. I Obstea Nereju”, amplasament pe raza unitatilor administrativ teritoriale: Nereju si Spulber, jud. Vrancea, in procedura de adoptare fara evaluare de mediu. Observatiile publicului se vor primi in scris, sub semnatura si cu date de identificare la sediul A.P.M. Vrancea, de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp